Ръководство на СМБ*

Председател:

доц. д-р инж. Георги Сашов Милушев

Адрес: Унитех Контрол ЕООД, ТУ София


Заместник председатели:

д-р инж. Антоанета Георгиева Йовчева

Адрес: ГД – НЦМ - БИМ,
Н-к отдел „Електрически измервания”


д-р маг. физ. Весела Руменова Константинова

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски №108


Секретар:

инж. Райничка Кисьова

Адрес: 1000 София,
ул. Г. С. Раковски №108, СМБ

тел.: +359 2 989 39 46

office@smb-bg.org


Контролен съвет:

инж. Васил  Петров Василев - Председател

Адрес: ЛК на ОСРАМ България ООД


инж.Светла Младенова Миркова-Грозданова

Адрес: ГД – НЦМ - БИМ


инж. Албена  Иванова Димитрова

Адрес: УНИСИСТ ООД


Управителен съвет:

доц. д-р инж. Георги Сашов Милушев

Адрес: Унитех Контрол ЕООД, ТУ София


д-р инж. Антоанета Георгиева Йовчева

Адрес: ГД – НЦМ - БИМ,
Н-к отдел „Електрически измервания”


инж. Борис Борисов Михайлов

Адрес: СПЕКТРИ ЕООД


д-р маг. физ. Весела Руменова Константинова

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски №108


д-р инж. хим. Димка Стойчева Иванова

Адрес: ДАМТН – постоянен представител на СМБ в EURACHEM


инж. Павлина Николова Данаилова

Адрес: ДАМТН


инж. Бисер Иванов Борисов

Адрес: АЕЦ Козлодуй ЕАД


доц. Павел Симеонов Йорданов

Адрес: НСА „Васил Левски”,
Треньорски факултет, Теория на спорта


хим. Радослава Йорданова Шоевска

Адрес: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)


гл. ас. д-р инж. Цветелин Кирилов Георгиев

Адрес: Русенски университет „Ангел Кънчев”


инж. Ирена Илиева Бориславова

Адрес: ИА „Българска служба по акредитация”


инж. Невена Петева Радоева

Адрес: Институт по отбрана


инж. физ. Радостина Михова Котова

Адрес: НЦРРЗ
* Ръководството на СМБ е избрано на Извънредното Общо събрание, състояло се в София на 16.09.2021 г.