Новини

03-06.09.2018

XXII Конгрес на международната организация IMEKO

Прочети »

14-15.05.2018

Предстоящ семинар на EURACHEM

Прочети »

21.02.2018

На сайта на Eurachem са публикувани 4 брошури на български език

Прочети »

11.11.2017

Кратки препоръки на ЕURACHEM за лабораторната практика.

Прочети »

7-8.11.2017

ХХVIII Национална научно-практическа конференция “КАЧЕСТВОТО – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ’2017”

Прочети »

8-12.09.2017

XXVII МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017”

Прочети »

28.06.2017

Национална дискусия на тема "Осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения."

Прочети »

19.05.2017

XIII-та Национална научно-практическа конференция за честване на 20 май - Ден на метролога.

Прочети »

14.03.2017

Обсъждане на ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/IEC DIS 17025 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“.

Прочети »

07.12.2016

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2016 Г.

Прочети »