Новини

26.11.2018

Доклади от XXII Конгрес на IMEKO

Прочети »

10-14.09.2018

XXVIII МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018”

Прочети »

03-06.09.2018

XXII Конгрес на международната организация IMEKO

Прочети »

21.06.2018

Дискусия на тема "Хармонизиране на изискванията при прилагане на БДС ЕN 14181 ”Емисии от стационарни източници. Осигуряване на качеството на автоматични системи за измерване“ при провеждане на процедури QAL 2 и AST."

Прочети »

18.05.2018

XIV-та Национална научно-практическа конференция за честване на 20 май - Ден на метролога.

Прочети »

14-15.05.2018

Предстоящ семинар на EURACHEM

Прочети »

21.02.2018

На сайта на Eurachem са публикувани 4 брошури на български език

Прочети »

11.11.2017

Кратки препоръки на ЕURACHEM за лабораторната практика.

Прочети »

7-8.11.2017

ХХVIII Национална научно-практическа конференция “КАЧЕСТВОТО – ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ’2017”

Прочети »

8-12.09.2017

XXVII МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017”

Прочети »

28.06.2017

Национална дискусия на тема "Осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения."

Прочети »

19.05.2017

XIII-та Национална научно-практическа конференция за честване на 20 май - Ден на метролога.

Прочети »

14.03.2017

Обсъждане на ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO/IEC DIS 17025 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ“.

Прочети »

07.12.2016

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2016 Г.

Прочети »