Новини

16.09.2021

Покана за Общо събрание 2021

Прочети »

07-09.09.2021

XX Международен метрологичен конгрес в Лион.

Прочети »

07-11.09.2021

XXXI Международен научен симпозиум Метрология и Mетрологично осигуряване 2021

Прочети »

20.05.2021

Международен ден на метрологията 2021

Прочети »

01.11.2020

30 години Съюз ма метролозите в България

Прочети »

20-22.10.2020

Виртуална конференция на IMEKO и EUROLAB

Прочети »

14-16.09.2020

Симпозиум на ТC-4 на IMEKO в Палермо.

Прочети »

07-11.09.2020

XXX Международен научен симпозиум Метрология и Mетрологично осигуряване 2020

Прочети »