Новини


XX Международен метрологичен конгрес в Лион.

07-09.09.2021

Информация и регистрация за събитието можете да получите на адрес: https://www.cim2021.com/home.html.