Новини


Покана за Общо събрание 2021

16.09.2021

Управителният съвет на Съюза на Метролозите в България (СМБ), на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.14 от Устава на СМБ, свиква Извънредно Общо събрание. Поканата може да свалите от тук.