Новини


На сайта на Eurachem са публикувани 4 брошури на български език

21.02.2018

На сайта на Eurachem са публикувани 4 брошури на български език Four new Eurachem leaflets in Bulgarian.:
- Избор на правилната схема за изпитване за пригодност за моята лаборатория
- Начин на обработване на наблюдавано изместване
- Изпитвания за пригодност – в каква степен и колко често?
- Използване на повторните измервания за подобряване на стандартната неопределеност.
Информационните брошури на Eurachem, в рамките на 2 страници, дават кратка информация по по конкретни теми. Те са предназначени за ползване от широка аудитория, включително лаборатории, мениджъри и клиенти на лабораториите. Публикуването на брошурите на различни езици ги прави лесно достъпни за заинтересованите страни и могат да се ползват безплатно от Интернет страницата на Eurachem.