Новини


Дискусия на тема "Хармонизиране на изискванията при прилагане на БДС ЕN 14181 ”Емисии от стационарни източници. Осигуряване на качеството на автоматични системи за измерване“ при провеждане на процедури QAL 2 и AST."

21.06.2018

Материали от дискусията на тема "Хармонизиране на изискванията при прилагане на БДС ЕN 14181 ”Емисии от стационарни източници. Осигуряване на качеството на автоматични системи за измерване“ при провеждане на процедури QAL 2 и AST", проведена на 21.06.2018 г. можете да свалите от тук.