Новини


Доклади от XXII Конгрес на IMEKO

26.11.2018

Докладите от XXII Конгрес на международната организация IMEKO са публикувани на интернет страницата http://iopscience.iop.org/volume/1742-6596/1065.