Новини


ИМЕКО TК1-TК7-TК13-TК18 Симпозиум 2019. 2-5 юли 2019 г., Санкт Петербург, Русия

02.07.2019

“The future glimmers long before it comes to be” - "Бъдещето проблясва много преди да се осъществи". ИМЕКО отчита, че пред метрологията се поставят за решаване множество въпроси, свързани с измерванията на интердисциплинарните науки. Организацията провежда този симпозиум с цел да се обменят идеи на учени и специалисти, и преподаватели, в областта на науката за измерванията, както и в области, като биология, медицина и други. свързани с човека и неговите функции. Очаква се това да въздейства върху количествените представи и обективизиране на различни свойства. Част от темите, които ще се разглеждат са:
- Науката за измерване - основа на методите и инструментите на познанието;
- Тенденции и иновации в разработването на методи за измерване и измервателни уреди;
- Методологични въпроси, свързани с измервания на различни величини;
- Процедура на измерване референтен елемент;
- Понятия, термини и определения в науката за измерване и тяхното развитие;
- Социални и етични аспекти на измерванията, включително рискове от вземане на решения;
- Нови тенденции в преподаването на измервателната наука;
- Реални и виртуални инструменти за образование и обучение по измерване.