Новини


XXIX МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019”

06-10.09.2019

Покана за XXIX Международен научен симпозиум "Метрология и метрологично осигуряване 2019" можете да свалите от тук.