Новини


Eurachem Семинар – Неопределеност от вземане на проби и анализи за акредитирани лаборатории, 19-20 ноември 2019 г., Берлин, Германия

19.11.2019

Eurachem Workshop - Uncertainty from sampling and analysis for accredited laboratories / Eurachem Семинар – Неопределеност от вземане на проби и анализи за акредитирани лаборатории 19-20 ноември 2019 г., Берлин, Германия Допълнителна информация и регистрация можете да получите на този адрес.