Новини


Покана за Общо събрание 2019

11.12.2019

Покана за Общо събрание 2019 можете да свалите от тук. Вашите предложения за членове на Управителния съэвет и на Контролния съвет на СМБ, както и предложенията Ви за промени в Устава на СМБ, моля да изпращате до 05.12.2019 г. на адреса на съюза, 1000 София, ул. „Г.С.Раковски” № 108, стая 405 или на е-mail: office@smb-bg.org