Новини


XXX Международен научен симпозиум Метрология и Mетрологично осигуряване 2020

07-11.09.2020

Информация и регистрация за симпозиума можете да получите на адрес: http://www.metrology-bg.org/.