Новини


XXXI Международен научен симпозиум Метрология и Mетрологично осигуряване 2021

07-11.09.2021

Информация и регистрация за симпозиума можете да получите на адрес: http://www.metrology-bg.org/.