Предстоящи курсове и семинари

12.12.2018

Разглеждане на изискванията на актуализирания международен стандарт БДС EN ISO 19011:2018. Указания за извършване на одит на системи за управление.

Свали поканата »