Предстоящи курсове и семинари

22.10.2019

Прилагане на неопределеността на измерване при вземане на проби и при обявяване на съответствие/несъответствие на резултати от измерване - актуални международни документи. Дискусии.

Свали поканата »