Предстоящи курсове и семинари

04.06.2019

Разглеждане на изискванията на актуализирания международен стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и прилагане на БДС EN ISO 19011:2018 при одит на лаборатории.

Свали поканата »