Предстоящи курсове и семинари

24.11.2017

РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) 1881 и 333 - метрологични аспекти при определяне на замърсители в храни и фуражи.

Свали поканата »

21.11.2017

Обработка на резултати от измервания, изпитвания, калибрирания : Приноси на неопределеност; Математичен модел на измерването; Бюджет на неопределеност; Изчисляване на неопределеност и изразяване Практически примери в областите на измерване на температура и налягане.

Свали поканата »