Предстоящи курсове и семинари

01.11.2018

Целева неопределеност – същност, установяване и приложение. Характеристики на методи за измерване и доказване на валидността им съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и международни документи по темата.

Свали поканата »

30.10.2018

Описание, измерване и оценяване на шума в околната среда.

Свали поканата »

23.10.2018

Управление на ресурси съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и свързаните с тях рискове и възможности. Практически примери. Калибриране на рН-метър.

Свали поканата »