В помощ на специалиста


Бюлетин 2

Полезни линкове за разглеждане и ползване по отношение на оценяване на неопределеността:


http://www.isobudgets.com/blog/
http://www.isobudgets.com/probability-distributions-for-measurement-uncertainty/
http://www.isobudgets.com/measurement-uncertainty-guide-download/
http://www.isobudgets.com/3-ways-to-combine-measurement-uncertainty-with-different-units-of-measure/
http://www.isobudgets.com/23-must-have-items-to-survive-an-iso-17025-accreditation-audit/
http://www.isobudgets.com/how-to-calculate-normalized-error/
http://www.isobudgets.com/get-recognized-using-the-ilac-mra-mark/
http://www.isobudgets.com/9-tips-to-skyrocket-laboratory-sales/
http://www.isobudgets.com/3-exemptions-to-reporting-uncertainty-now/
http://www.isobudgets.com/the-easy-way-to-calculate-cmc-uncertainty/
http://www.isobudgets.com/calculate-cmc-uncertainty-like-pro/
http://www.isobudgets.com/know-cmc-uncertainty/
http://www.isobudgets.com/calculate-test-uncertainty-ratio/
http://www.isobudgets.com/3-steps-reduce-measurement-uncertainty/
http://www.isobudgets.com/combining-measurement-uncertainty/
http://www.isobudgets.com/simplified-calibration-interval-analysis/
http://www.isobudgets.com/5-best-calibration-interval-guides/
http://www.isobudgets.com/calculating-effective-degrees-of-freedom/
http://www.isobudgets.com/how-to-propagate-uncertainty/
http://www.isobudgets.com/6-influences-on-uncertainty-in-measurement-results/
http://www.isobudgets.com/best-measurement-uncertainty-guide-for-beginners/