Бюлетини


Списъкът на специализираната литература и издаваните бюлетини от СМБ може да бъде изтеглен от тук, а наличността им може да проверите тук. За членове на СМБ бюлетините са безплатни!


Бюлетини на IMEKO: https://acta.imeko.org


Кратки препоръки на ЕURACHEM за лабораторната практика:

- Избор на правилната схема за изпитване за пригодност за моята лаборатория: изтегли

- Начин на обработване на наблюдавано изместване: изтегли

- Изпитвания за пригодност – в каква степен и колко често?: изтегли

- Използване на повторните измервания за подобряване на стандартната неопределеност: изтегли


Последна актуализация: 11.11.2017 г.