Най-добра дипломна работа в областта на метрологията


Правилник за получаване на наградата "Най-добра дипломна работа в областта на метрологията":


Наградата на Съюза на метролозите в България “Най-добра дипломна работа в областта на метрологията” (по-нататък “наградата”) се присъжда ежегодно. Правилата за обявяване, реда и начина за участие в конкурса, критериите за оценка, присъждането и награждаването са съгласно настоящия Правилник.


Цели на наградата:


Наградата е отличие на Съюза на метролозите в България (СМБ), което се дава на студенти – бакалаври и магистри от всички университети в страната за най-добра дипломна работа в областта на метрологията (на метрологична тематика) и постигнати в нея резултати с научен и/или практически принос. Наградата има за цел:


Пълният текст на Правилника за получаване на наградата "Най-добра дипломна работа в областта на метрологията" може да бъде изтеглен от тук.


Информация за наградените от конкурса "Най-добра дипломна работа в областта на метрологията" за 2017 г. може да получите от тук.