Контакти


Натиснете тук за увеличение

Адрес:

София 1000, ул. "Г. С. Раковски" №108


Телефон/факс:

+359 2 989 39 46


E-mail:

office@smb-bg.org

Секретар на СМБ:

инж. Райничка Кисьова