Новини


Меморандум за сътрудничество

21.08.2023

ИА БСА и СМБ потвърдиха дългогодишното си сътрудничество с актуален Меморандум.