Новини


Национален конкурс за най-добра дипломна работа в областта на метрологията – 2023 г.

12.01.2023

СМБ ежегодно организира Национален конкурс за най-добра дипломна работа в областта на метрологията, провеждан в периода февруари – ноември.
В конкурса участват завършващи студенти от различни ВУЗ-ове, магистърска и бакалавърска степен, чиито дипломни работи допринасят за развитието и усъвършенстването на методите и средствата за измерване на различни физични величини.
Комисия, утвърдена от Управителния Съвет на СМБ, оценява предложенията и излъчва победителите в съответствие с нивото на постъпилите предложения.
През 2023 г. конкурсът бе традиционно проведен. Участваха студенти от Техническия университет- София и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Комисията номинира победителите както следва:
- Първа награда, магистър – грамота и парична награда в размер на 250.00 лв. (двеста и петдесет лева): Присъдена на Росица Стайкова за дипломна работа „Етикетиране на храни – определяне на хранителна стойност, сладкарски и зърнено-житни изделия“, Катедра „Аналитична химия“, Факултет по Химия и Фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ръководител – гл. ас. д-р Таня Йорданова.
- Първа награда, бакалавър – грамота и парична награда в размер на 250.00 лв. (двеста и петдесет лева): Присъдена на Светослав Йочев за дипломна работа „Система за позициониране и проследяване на космически обекти“, Катедра Прецизна техника и уредостроене, Машиностроителен факултет, Технически университет – София, ръководител проф. дн Димитър Дяков;
- Втора награда, бакалавър – грамота и парична награда в размер на 200.00 лв. (двеста лева): Присъдена на Тед Спасов за дипломна работа „Мобилна платформа за измерване на температура и влажност в трудно достъпна и неблагоприятна среда“, Катедра „Електро-измервателна техника“, Факултет Автоматика, Технически университет – София, ръководител – гл. ас. д-р инж. Божидар Джуджев;
- Трета награда, бакалавър – грамота и парична награда в размер на 180.00 лв. (сто и осемдесет лева): Присъдена на Кристиян Домухчиев за дипломна работа „Системи за измерване на обороти чрез преобразувател на Хол“, Катедра „Електро-измервателна техника“, Факултет Автоматика, Технически университет – София, ръководител – – гл. ас. д-р инж. Божидар Джуджев.