Новини


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2016 Г.

07.12.2016

Управителният съвет на Съюза на Метролозите в България (СМБ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава на СМБ, свиква редовно Общо събрание на 7 декември 2016 г., сряда, в 10.30 часа, в зала 3 на ФНТС, София, ул. „Г.С.Раковски” № 108. Можете да свалите поканата от тук.